eczane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İlaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça eczāʾ + Farsça ḫāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
ec-za-ne