eciş bücüş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hiçbir yeri düzgün olmayan, çirkin bir biçim almış bulunan, çarpık çurpuk, eğri büğrü

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ciş bü-cüş