ne demek?

olağan sayılan herhangi bir biçimde ölmek

Hecelenişi / Hecelemesi;

ece-liy-le öl-mek