ebediyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sonsuzluk. "(sonu olmayan gelecek zaman)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ebediyyet

Örnek / Cümle; "Anadolu ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalacaktır."


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-be-di-yet