ne demek?

Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kökeni;

"Arapça ebediyyen"

Kullanımı;

"Ebediyen sustuğuna ihtimal veremedim."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ebe-di-yen


Hiçbir zaman

Kullanımı;

"Ebediyen gelmeyecek birisi, değil mi?"