ebe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğum işini yaptıran kadın

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyükanne, nine

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle çocuk oyunlarında baş olan, diğer çocuklara veya gruba karşı cezasını çekmek ve bundan kurtulmak için tek başına bütün sorumluluğu üzerine alan çocuk, oyun ebesi

İlişkili birleşik kelimeler; "ebebulguru" "ebegümeci" "ebekuşağı" "ebemkuşağı" "körebe" "dil ebesi" "kumar ebesi" "laf ebesi" "lakırtı ebesi" "oyun ebesi" "söz ebesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-be