ne demek?

Ebcet düzeninden yararlanarak bir kelimeyi rakama çevirme

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim edebiyat

Hecelenişi / Hecelemesi;

eb-cet he-sa-bı

Kelimelerle ve genellikle eski şairlerin yaptığı gibi dizelerle önemli bir olayın tarihini gösterme yöntemi