ebülyoskop ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cisimlerin kaynama sıcaklığını tespit etmeye yarayan cihaz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca ébullioscope


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-bül-yos-kop