eşya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça eşyāʾ

İlişkili birleşik kelimeler; "beyaz eşya" "ev eşyası" "sandık eşyası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
eş-ya