eştirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eşmesini sağlamak

Örnek / Cümle; "Çiftçi, ağaçların dibini işçilere eştiriyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Atı hızlı sürmek, koşturmak

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş-tir-mek