eşlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eş olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birlikte, beraber

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli bir modeli ile armoni oluşturan ve bir veya birkaç partiye bölüştürülen sesler bütünü


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş-lik