eşleştirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eşleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eşleştirme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş-leş-ti-re-bil-mek