eşleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbiriyle eş olmak, eş tutmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiftleşmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş-leş-mek