eşitsizlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok şeyin eşit olmaması durumu, müsavatsızlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-şit-siz-lik