eşitçilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsanların özellikle hukuk, siyaset ve ekonomi bakımlarından eşitliğini isteyen öğretilerin genel adı, müsavatçılık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-şit-çi-lik