eşelenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eşeleme işi yapılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulunduğu yeri kendi kendine eşelemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Tavuklar, topraktan solucan bulmak için eşeleniyorlar."


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-şe-len-mek