eşek sıpası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sövgü bildiren bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,teklifsiz konuşmada, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sevgi belirtisi olarak kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-şek sı-pa-sı