eşek inadı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Söylediğinden veya yaptığından dönmeme, çok direnme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hakaret yollu, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-şek i-na-dı