eşek davası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir dik üçgende hipotenüsün karesinin dik kenarların kareleri toplamına eşit olduğunu kanıtlayan teorem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-şek da-va-sı