eş zamanlı dil bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir dilin zaman içindeki değişme ve gelişmesi sırasında, belirli bir dönemde ortaya çıkan olgularını inceleyen dil bilimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş za-man-lı dil bi-li-mi