eş zaman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı zaman içinde hareket eden, senkron. "(zıt anlamlısı: asenkron)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş za-man