eş yükselti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yükseklikleri birbirine eşit olan yerler, izohips

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya, (birleşik kelime)"

İlişkili birleşik kelimeler; "eş yükselti eğrisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
eş yük-sel-ti