eş güdümlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlamak, koordine etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş gü-düm-le-mek