eş güdümcülük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eş güdümcünün yaptığı iş, koordinatörlük

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş gü-düm-cü-lük