eş güdüm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlama, koordinasyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş gü-düm