eş biçimlilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Benzer yapıda olan maddeler arasındaki billurlaşma benzerliği, izomorfizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İki matematik kümesi arasında benzerlik bağıntısı, izomorfizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Organizmada çeşitli soylardan ileri gelen benzerlik, izomorfizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş bi-çim-li-lik