eş biçim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş bi-çim