eş basınç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği varsayılan eğri, izobar, izobar eğrisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş ba-sınç