eş anlılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eş zamanlılık. "(Belli bir evrede görülen dil bilimi olgularının, olaylarının özelliği)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş an-lı-lık