eş ölçüm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Noktalar arasındaki uzaklığı olduğu gibi koruyan noktasal dönüşüm, izometri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,geometri"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eş öl-çüm