eğri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, "(zıt anlamlısı: doğru)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yanlış bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "eğri büğrü" "eğri çehre" "eğri söz" "eğri yüz" "boynueğri" "boynu eğri" "dümeni eğri" "eteğine eğri" "eş sıcak eğrisi" "eş yükselti eğrisi" "ışık eğrisi" "izobar eğrisi" "izohips eğrisi" "izoterm eğrisi" "uzay eğrisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
eğ-ri