eğretileme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğretilemek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İstiare. "(Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eğ-re-ti-le-me