eğmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düz olan bir şeyi eğik duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sert bir cismi bükmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
eğ-mek