eğlenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Neşeli, hoşça vakit geçirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimsenin herhangi bir kusuru veya zayıf noktası ile alay etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-le"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerde durmak, beklemek, tevakkuf etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Oyalanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eğ-len-mek