eğlencesiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğlencesi olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğlence olmaksızın

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eğ-len-ce-siz