eğlenceli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğlendiren, hoşa giden

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Televizyonda eğlenceli bir film yayınlanıyor."


Hecelenişi / Hecelemesi;
eğ-len-ce-li