eğlek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sürünün yazın öğle sıcağında dinlendiği gölgelik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yolcuların geceyi geçirdikleri yer, han, konak


Hecelenişi / Hecelemesi;
eğ-lek