eğitmen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğitim işiyle uğraşan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurs görerek köyde öğretmenlik yapan kimse, köy öğretmeni


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ğit-men