eğitim fakültesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Öğretmen yetiştirmek için kurulmuş yükseköğretim kurumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ği-tim fa-kül-te-si