eğitim dönemi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir konuda bilgi ve becerileri geliştirmek için ayrılan süre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ği-tim dö-ne-mi