eğitim bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, eğitim, pedagoji

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Öğretmenlik sanatı, uygulaması veya mesleği için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bilim dalı, pedagoji


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ği-tim bi-li-mi