ne demek?

Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu; eğitim, pedagoji

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

eği-tim bi-li-mi

Öğretmenlik sanatı, uygulaması veya mesleği için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bilim dalı; pedagoji