eğitim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğitim bilimi. "(Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eğitim bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "eğitim alanı" "eğitim bilimi" "eğitim dönemi" "eğitim enstitüsü" "eğitim fakültesi" "eğitim kurumu" "eğitim programı" "formel eğitim" "görsel-işitsel eğitim" "hizmet içi eğitim" "informel eğitim" "işbaşında eğitim" "karma eğitim" "lisansüstü eğitim" "meslek içi eğitim"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ği-tim