eğitici oyun ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bireylerin zihinsel, toplumsal ve bedensel gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmış, eğitici ve öğretici nitelik taşıyan tiyatro eseri, eğitsel oyun

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ği-ti-ci o-yun