eğitebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğitme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğitme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ği-te-bil-mek