ne demek?

Eğimli olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

eğim-li-lik