eğim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğilmiş olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik, meyil

İlişkili birleşik kelimeler; "eğimölçer"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ğim