eğilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yana doğru eğik duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan, bir işi yapmak için belini eğmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkasının baskısını veya egemenliğini benimsemek, kabul etmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi önemseyip ele almak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ğil-mek