eğilip bükülmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir kimsenin karşısında sıkıntı, utanç vb. duygularını açığa vuracak hareketlerde bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ği-lip bü-kül-mek