eğilen baş kesilmez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kusurunu anlayıp özür dileyen kişi bağışlanmalıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ği-len baş ke-sil-mez