eğiklik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir gök cisminin içinde hareket ettiği düzlem ile yörünge düzlemiyle belirtilmiş herhangi bir düzlem arasındaki açı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ğik-lik